ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,21:39   อ่าน 103 ครั้ง