ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตรอบด้าน 360 องศา
3 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตรอบด้าน 360 องศา
สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดยมีผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี เป็นประธานพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,22:12   อ่าน 374 ครั้ง