ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญวันพระ
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา นำโดยผอ.ธีรวัช อุดคำมี ได้นำคณะครูเเละนักเรียนร่วมกันทำบุญทุกวันพระร่วมกับชุมชน ณ วัดบึงบ่าง ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียน อีกทั้งช่วยส่งเสริมกิจกรรมสามัคคีวิถีพุทธ ประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,12:22   อ่าน 1091 ครั้ง