ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
89 หมู่ 7 ตำบลทุ่งโพธิ์   ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66150
เบอร์โทรศัพท์ 845916
Email : thungphopittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :