ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 13) 12 พ.ย. 61
ประกาศมาตรฐานทุ่งโพธิ์พิทยา59-62 (อ่าน 142) 03 พ.ค. 61
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (อ่าน 429) 14 ม.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 476) 12 ม.ค. 60
การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (อ่าน 504) 21 ก.ค. 59
คู่มือหลักสูตรอาเซียน (อ่าน 678) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก สมศ. (อ่าน 1035) 05 พ.ย. 56